scroll

SYSTEMY IMPLANTOLOGICZNE

SYSTEMY IMPLANTOLOGICZNE

Info

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na Polskę systemu implantologicznego - Tav Dental. Tav Dental to 40 lat doświadczeń w produkcji materiałów medycznych, które dają nam pewność o najwyższej jakości i precyzji wykonania.

TAV Dental koncentruje się na rozwoju, produkcji i marketingu cyrkonowych implantów stomatologicznych z wizją ponownego zdefiniowania jakości produktów stomatologicznych z tlenku cyrkonu oraz uczynienia tych implantów powszechnymi na całym świecie. Istnieje wyraźna tendencja do wprowadzania na rynek nowych implantów stomatologicznych z biokompatybilnych materiałów, takich jak cyrkon. Dla klinicystów implanty ceramiczne są doskonałą okazją do poszerzenia bazy klientów, ponieważ nowa generacja pacjentów, która wymaga implantów bezmetalowych, stale rośnie. Implanty ceramiczne stanowią część światowego trendu w dziedzinie zdrowia.


Katalogi


Protokoły chirurgiczne


Instrukcje użytkowania